வழக்குகள்

அபுதாபி ஏ.டி.எஃப்.சி பங்கு

அங்கோலா சமூக நல வீட்டுவசதி திட்டம்

சீனாவில் உள்ள பிரெஞ்சு தூதரகம் 1

சீனாவில் உள்ள பிரெஞ்சு தூதரகம் 2

சவுதி ஜெட்டா விமான நிலையம்

சியாட்டில் 2030 எட்டாவது தெரு திட்டம்

63abd6caf18f4c2f4c85f66f1639021
e6698b9c334d06ee2a47a096536aae8
3afe3342c387b592e88263a9faaa46a

பெய்ஜிங் மையம்

கிங்டாவோ ஜியாஜோ விமான நிலையம்

சுஜோ மையம்

2
cb0faaca651c71e1999b1305b071fba
3de8f74d7a40d7c29f06f20e880b2f5

சீனா தேசிய அரங்கம் - பறவைகளின் கூடு

சீனா அக்வாடிக்ஸ் இடம் - நீர் கன சதுரம்

சிஐடிஐசி டவர் (பெய்ஜிங் நகரத்தின் மிக உயர்ந்த கட்டிடம் , 108 தளங்கள், உயரம் 528 மீட்டர்)

விமான நிலையம்: பெய்ஜிங் விமான நிலையம்

55

யந்தாய் ஷென்ஹுவா சர்வதேச பிளாசா

12

ஹாங்க்சோ பெருங்கடல் குடியிருப்பு

666

பெய்ஜிங் தைஹே பிளாசா

65

யந்தாய் ஜெங்காய் மாளிகை

9

டேலியன் தியானன் மையம்

11

ஃபெங்குவா எல்வெங் குடியிருப்பு

8

டேலியன் ஸ்டார் லைட் பிளாசா

7

டேலியன் நியூ ஸ்டார் மையம்

6

டேலியன் லாங்காவோ ஹோட்டல்

3

சாங்சுன் சர்வதேச நிதி மையம்

32

ஷென்யாங் ஹுவாருன் பிளாசா

36

ஷென்யாங் புதிய உலக மையம்

31

ஷென்யாங் ஜியாலி பிளாசா

43

யந்தாய் வாண்டாய் ஹை குடியிருப்பு

38

தியான்ஜின் சியாண்டாய் குவாங்சாங்

25

கிங்டாவ் லிக்ன் ஜிண்டிங் பிளாசா

41

வெய்ஹாய் ஷுவாங்சிசுவோ மாளிகை

26

கிங்டாவ் ஜாங்லியன் இலவச விரிகுடா

42

யந்தாய் பெருங்கடல் வர்த்தக மையம்

34

சாங்ஷா ஹுயுவான் மையம்

未标题-1

பெய்ஜிங் டோங்ஜோ வாண்டா பிளாசா

24

நாஞ்சாங் சின்ஹோங் செங் பிளாசா

2

சி.சி.டி.வி மாளிகை

13

ஹெஃபி வாண்டா பிளாசா

14

ஜினன் கோல்டன் பிளாசா

16

ஜினன் தியானே பிளாசா

33

ஜினன் யின்ஃபெங் பிளாசா

22

லியான்ஜோ தியன்பாவ் பிளாசா

21

ஜினன் யின்சுவோ பிளாசா

15

ஜினன் லுஷாங் பிளாசா

23

லியோசெங் லியான்ஹு பிளாசா

111

புஜோ சன்ஷைன் குடியிருப்பு

17

ஜினன் சியாங்டாய் பிளாசா